Verkkokaupan yleiset käyttöehdot

Yleistä

Kipukoukku.fi (myöhemmin verkkopalvelu) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja.

Verkkopalvelussa asiakkaan henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet

Verkkopalvelun koko sisältö, mukaan lukien kuvat, logot, tuotetiedot ja muut tekstit, videot, taulukot, tavaramerkit ja tuotemerkit ovat palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omistamilla tekijän oikeuksilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla (”immateriaalioikeudet”) suojattua omaisuutta. Sisällön kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle ja/tai sen yhteistyökumppanille. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö ja kopiointi on kielletty.

Verkkopalveluita saa katsella, selata ja tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Tekstiä tai kuvia ei kuitenkaan saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä muutoinkaan tavalla, joka rikkoo palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden immateriaalioikeuksia.

Verkkopalvelun toiminta ja saatavuus

Palveluntarjoaja ei takaa verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa verkkopalvelun saatavuudesta. Verkkopalvelussa pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi palvelun ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, palveluntarjoaja ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

Kolmannet osapuolet verkkopalvelussa

Verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näillä sivuilla saattaa olla omat käyttöehtonsa ja asiakasrekisterinsä eikä palveluntarjoajalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa näiden sivujen sisältään, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin palveluntarjoaja. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeet

Verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan palvelun sisältöä ja toiminnallisuutta entistä asiakasystävällisemmäksi ja voi tarjota käyttäjille kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja.

Verkkopalvelussa käytetään sellaisia evästeitä, joita vaaditaan sivuston toimiseksi oikein, sekä evästeitä, jotka ovat tarpeellisia palvelussa siirtymisen ja verkkopalvelun eri toimintojen kannalta. Näitä välttämättömiä evästeitä ei tarvitse erikseen hyväksyä, sillä niitä vaaditaan palvelun tuottamiseksi.

Verkkopalvelussa käytetään myös Google Analytics – palvelua palvelun käyttämistä koskevan tiedon keräämiseen. Google Analytics kerää tietoa siitä, kuinka usein käyttäjä vierailee sivustolla ja millä sivustolla käyttäjä on vieraillut aiemmin. Tietoa käytetään verkkopalvelun teknisen suorituskyvyn parantamiseen, eri toimintojen suorituskyvyn optimoimiseen ja verkkopalvelun käytön helpottamiseen. Google Analytics kerää IP-osoitteet niistä verkkosivuista, joissa käyttäjä on kulloinkin vieraillut. Palveluntarjoaja ei yhdistä Google Analyticsin avulla kerättyä tietoa muihin henkilötietoihin. Googlen mahdollisuudet käyttää ja jakaa verkkopalvelussa vierailuja koskevaa tietoa määritellään Googlen Analyticsin ehdoissa http://www.google.com/analytics/terms/us.html sekä Googlen tietosuojakäytännössä https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.

Tilaaminen ja tilaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjän tekemä tilaus, jos käyttäjä rikkoo tai kiertää verkkopalvelun käyttöehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin palveluntarjoajasta johtuvasta syystä. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, kapina tai mellakka, palveluntarjoajasta riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa palveluntarjoajan keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen käyttäjän tulee tutustua tuotteiden käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa.

Palveluntarjoaja ei voi taata, että verkkopalvelun sivuilla näkyvät värit ja sävyt vastaavat tuotteiden todellisia sävyjä. Värintoisto riippuu käyttäjän päätelaitteesta ja päätelaitteen asetuksista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä muutoksia palveluun sekä yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja. Käyttäjän tulee lukea ehdot säännöllisesti voidakseen huomioida ehtoihin tehdyt muutokset.

Käyttäjän tulee säilyttää tilauksen tilausvahvistus, joka toimii tilauksen takuukuittina. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti lain tai käyttöehtojen vastaisesta palvelun käytöstä aiheutuvasta vahingosta palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Käyttäessään verkkopalvelua tai sen osia käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä kaikki voimassa olevat ehdot.
Verkkopalvelussa myytäviä tuotteita ei myydä jälleenmyytäväksi.